Chào mừng Đơn hàng mẫu Sâm Lộc Hoàng An sang Đức và Tiệp do Mr Dieter và Bạn Phùng Tô Cường (Quốc tịch Đức) đảm nhiệm thị trường Liên minh Châu Âu! 
Chào mừng Bạn CT. Cường đã đk trở thành Đại lý có ID  chiến lược của Sâm Lộc Hoàng An!
Note: Một ngày mới thật vô cùng tuyệt vời! 
HN 15/03/2023
MBR.
www.lochoangan.com