Chúc mừng Em Họ Đinh Văn Lộc CT. TĐ ONET đã trở thành Đối tác chiến lược tiềm năng của Sâm Lộc Hoàng An ngay hôm nay trong những ngày đầu tháng 5/2 AL này thật tuyệt vời!
Chúc ACE Sâm Lộc Hoàng An cùng các Đối tác chiến lược đồng hành phát triển nhanh , mạnh và bền vững!
Brgds!
HN 24/02/2023
MBR