Chúc mừng Sâm Lộc Hoàng An đã được Chủ Tịch Hiệp Hội Bia Riệu - Nước Giải khát Việt Nam VBA - GS Nguyễn Văn Việt đã đồng ý sẽ kết nạp Hội viên và trở thành Hội viên Tập thể của Hiệp hội VBA.
Chúc cho CT CP Tập đoàn Sâm Lộc Hoàng An sẽ trở thành một trong những cánh tay nối dài của Hiệp hội VBA tới Người tiêu dùng trong cả nước và xuất khẩu ra thế giới phát triển ngày càng nhanh , mạnh và bền vững!
Brgds!
HN 23/02/2023
MBR .