Công ty cổ phần tập đoàn Sâm Lộc Hoàng An được thành lập vào ngày 02.08.2022 

Sứ mệnh: MANG SÂM VIỆT ĐẾN VỚI NHÀ NHÀ, NGƯỜI NGƯỜI VIỆT NAM

Tầm nhìn: TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VỀ SÂM.  ĐƯA SÂM VIỆT NAM RA THẾ GIỚI

Giá Trị Cốt Lõi: SỨC KHỎE – GIA ĐÌNH – BÁO ĐÁP XÃ HỘI

"Ngọc Linh, Bố Chính, Canada

Ba Sâm tích hợp thành Sâm Lộc Hoàng

An bình, An thịnh , An khang

An nhiên , An lạc , An lành, An Tâm!

Cuộc đời có khỏe Thân Tâm

Chúng ta hạnh phúc Tư duy sáng ngời

Sáng tạo khát vọng muôn đời

Lộc Hoàng An sẽ góp một phần mãn viên!"

 

Hà Nội 15/10/2022 PCT. Hiệp hội phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam VNABC.

GS.TS Đinh Văn Hiến